Referee-praxis

Historisk Tidskrift för Finland tillämpar formaliserad referee-praxis. Uppsatserna som publiceras är kollegialt granskade.

Uppsatsmanuskript granskas av två anonyma lektörer som bedömer textens kvalitet samt hur den lämpar sig för publicering i HTF.

För att skribentens identitet inte ska avslöjas under granskningsprocessen bör författarens namn och övriga uppgifter anges på en separat textsida. Undvik också hänvisningar av typen ”som jag visat i min bok”.

Om nödvändigt kan korta avsnitt som utelämnats för att skydda anonymiteten tillfogas efter lektörsgranskningen. Övriga manuskript granskas av redaktionen.

I sista hand beslutar redaktionen om publikationen av samtliga manuskript.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer