Publiceringsvillkor, upphovsrätt och Open Access

Dessa villkor gäller för författare som publicerar i Historisk Tidskrift för Finland (HTF).

Publiceringsvillkor

Författaren garanterar genom att insända material till redaktionen, att materialet inte har publicerats tidigare på annat håll, vare sig i sin helhet eller i betydande delar, på svenska eller annat språk.

Författaren garanterar även att materialet inte samtidigt har erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll innan redaktionen har fattat beslut om publicering i Historisk Tidskrift för Finland.

Upphovsrätt 

Författare som erbjuder sin text för publicering i Historisk Tidskrift för Finland ger för all framtid tidskriften rätt att publicera texten i såväl tryckt som elektronisk form utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation.

Innehållet i papperstidskriften görs normalt fritt tillgänglig via tidskriftens hemsida och  publiceringssystemet Open Journal System (OJS) som upprätthålls av Vetenskapliga Samfundens Delegation (TSV). Från och med nummer 1/2022 publiceras HTF Open Access med följande licens: CC BY-NC-ND 4.0.

Författare behåller upphovsrätten till sina texter och äger rätt att fritt sprida och publicera dem efter det att de först har publicerats i Historisk Tidskrift för Finland.

Författare som önskar återpublicera sin text efter det att den publicerats i Historisk Tidskrift för Finland ombeds att, i enligt med god forskningssed, tydligt i den nya publikationen referera till originaltexten i HTF. Detta gäller all återpublicering i såväl identisk, reviderad eller översatt form. Författare ombeds även att informera redaktionen om den nya publikationen.

Av uppsatser och bidrag i avdelningen Översikter och meddelanden får författarna en pdf-fil samt två friexemplar av den tryckta tidskriften. Författaren har rätt att distribuera den elektroniska kopian i parallellpubliceringsdatabaser och andra forum när tidskriftsnumret utkommit ur trycket.

Historisk Tidskrift för Finland förbehåller sig rätten att publicera bidrag på sin hemsida. 

Open access 

Historisk Tidskrift för Finland uppfyller de krav på Open Access som ställs av Vetenskapliga Samfundens Delegation och andra större inhemska och internationella forskningsfinansiärer. 

Tidskriften finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbtjänst som Open Access-publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Från och med nummer 1/2022 publiceras HTF Open Access med följande licens: CC BY-NC-ND 4.0.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer