HTF digitalt

Historisk Tidskskrift för Finland finns tillgänglig som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) från och med år 1990.

Som prenumerant eller medlem i Historiska Föreningen får du alltid det nyaste numret hem.

Läs HTF:s senaste Open Access-artiklar

HTF främjar öppen vetenskap

Historisk Tidskrift för Finland vill främja vetenskaplig öppenhet och tillgänglighet, samt skapa möjligheter för finska historiker att presentera sin forskning för en bredare läsekrets både i och utanför Finland.

Äldre årgångar av tidskriften har publicerats digitalt utan enskilda skribenters medgivande. Skribenter som av upphovsrättsliga skäl motsätter sig att deras texter sålunda blivit tillgängliga digitalt, kan vända sig till redaktionen med en önskan om att materialet avlägsnas.

Läs mer om publiceringsvillkor, upphovsrätt och Open Access.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer