Redaktionen

Redaktionen ansvarar för innehållet i Historisk Tidskrift för Finland och sköter tidskriftens löpande ärenden. HTF:s prenumerantregister upprätthålls av tidskriftens utgivare, Historiska föreningen.

Redaktionens postadress är:

Historisk Tidskrift för Finland 
PB 136
00101 Helsingfors.

Recensionsexemplar av publikationer skickas till:

HTF/Robin Engblom
Åbo Akademi/Arken D115
Fabriksgatan 2
20500 Åbo
Finland

HTF:s redaktion samarbetar med ett redaktionsråd som beslutar om allmänna riktlinjer för utgivningen och innehållet.

Huvudredaktör 

FD Johanna Wassholm,
e-post: j.wassholm.htf@gmail.com

Redaktörer 

Fil.mag. Eliel Kilpelä
e-post: e.kilpela.htf@gmail.com

Fil.mag. Robin Engblom,
e-post: rengblom.htf@gmail.com

Ekonom

Kontakta tidskriftens ekonom i bl.a. prenumerations- och ekonomiska ärenden (t.ex. räkningar).

Fil.mag. Sebastian Lindberg,
e-post: sebastian.b.lindberg@gmail.com 


Tidigare ansvariga redaktörer

Ansvariga redaktörer eller huvudredaktörer för Historisk Tidskrift för Finland har tidigare varit

  • Per Olof von Törne, 1916–1924
  • Eric Anthoni, 1925–1969
  • Jarl Gallén, 1970–1981
  • Max Engman, 1982–2000
  • Lars-Folke Landgrén, 2001–2016
  • Jennica Thylin-Klaus, 2017–2021

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer