Publicera i Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) är en av få svenskspråkiga vetenskapliga referee-tidskrifter i Finland. Den enda historievetenskapliga sådana. Tidskriften har sedan 2012 kategoriserats som nivå 2 (av 3) i Publikationsforums rangordning över vetenskapliga utgivare.

Tidskriftens målsättning är att vara ett attraktivt forum för forskarsamfundet. Historisk Tisdskrift för Finland är en betydande publiceringskanal för ny historisk forskning från Finland och Norden. Genom förfarandet med kollegial granskning ställer tidskriften höga krav på kvalitet och vetenskaplig nivå.

Tack vare översättningar av artiklar från finska till svenska bidrar Historisk Tidskrift för Finland till en ökad synlighet för den finska historievetenskapen inom det nordiska forskningsfältet. Tidskriften har prenumeranter bland bibliotek och institutioner i och utanför Norden. Dessa når du när du publicerar i HTF.

HTF utkommer även digitalt och finns tillgänglig i Vetenskapliga samfundens delegations publikationstjänst journal.fi.

Förutom uppsatser publiceras granskningar av aktuella historiska verk, forskningsöversikter, presentationer av aktuella forskningsprojekt, rapporter från vetenskapliga seminarier, presentationer av historiska föreningars och institutioners verksamhet samt diskussionsinlägg.

Läs också detaljerade instruktioner för skribenter.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer