Kontakt

Om du har frågor gällande innehållet i Historisk Tidskrift för Finland eller är intresserad av att publicera i tidskriften, kontakta redaktionen.

Huvudredaktör 

FD Jennica Thylin-Klaus,
e-post: huvudredaktor.htf@gmail.com.

Redaktörer 

FD Jens Grandell,
e-post: jgrandell.htf@gmail.com.

Fil.mag. Evelina Wilson,
e-post: e.wilson.htf@gmail.com.

Ekonom

Kontakta tidskriftens ekonom i bl.a. prenumerations- och ekonomiska ärenden (t.ex. räkningar).

Fil.mag. Michaela Bränn,
e-post: michaela.brann@kolumbus.fi.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer