Kontakt

Om du har frågor gällande innehållet i Historisk Tidskrift för Finland eller är intresserad av att publicera i tidskriften, kontakta redaktionen.

Huvudredaktör 

FD, docent Johanna Wassholm,
e-post: j.wassholm.htf@gmail.com

Redaktörer 

Fil.mag. Robin Engblom,
e-post: rengblom.htf@gmail.com

Fil.mag. Eliel Kilpelä,
e-post: e.kilpela.htf@gmail.com

Ekonom

Kontakta tidskriftens ekonom i bl.a. prenumerations- och ekonomiska ärenden (t.ex. räkningar).

Fil.mag. Sebastian Lindberg,
e-post: sebastian.b.lindberg@gmail.com 

Recensionsexemplar av publikationer skickas till:

HTF/Robin Engblom
Åbo Akademi/Arken D115
Fabriksgatan 2
20500 Åbo
Finland

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer