Beställ Historisk Tidskrift för Finland

Du kan beställa Historisk Tidskrift för Finland genom att

  • bli medlem i Historiska föreningen (ordinarie 50 €/år, studerande 25 €/år)
  • genom att enbart prenumerera på tidskriften (50 €/år).

Prenumerationsavgiften i utlandet är 50 €/år. 

Beställningar kan göras skriftligen via vårt kontaktformulär.

Lösnummer kostar 15 € och kan köpas på Akademiska bokhandeln i Helsingfors och Åbo, Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors (Snellmansgatan 13) samt genom redaktionen

För adressförändringar, ta kontakt via vårt kontaktformulär.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer