Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland (HTF) är Finlands enda svenskspråkiga historiska tidskrift. HTF utkommer sedan 1916, idag med fyra nummer om året. Tidskriften följer referee-praxis. Uppsatser granskas av två externa experter.

Läs mer om HTF

HTF på Facebook

Snart utkommer HTF 2021:1! Charlotte Cederbom skriver om målsmanskap under medeltiden, med fokus på dess betydelse för kvinnans rättskapacitet. Marko…

Innehållet i HTF 2020:4.

Nytt nummer av HTF ute nu!

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer