Redaktionsrådet

Historisk Tidskrift för Finland har ett redaktionsråd som beslutar om de allmänna riktlinjerna för utgivningen av tidskriften och om principfrågor angående tidskriftens innehåll.

Redaktionsrådet samarbetar med tidskriftens redaktion, som ansvarar för tidskriftens innehåll och sköter tidskriftens löpande ärenden

Redaktionsrådets sammansättning

Redaktionsrådet tillsätts av tidskriftens utgivare, Historiska föreningen.

Ordförande

Docent Henrika Tandefelt.

Vice ordförande

Docent Charlotta Wolff.

Medlemmar

 • docent Anders Ahlbäck
 • FD Juhlia Dahlberg
 • professor Johanna Ilmakunnas
 • FD Jani Marjanen
 • professor Henrik Meinander
 • docent Eljas Orrman
 • professor Peter Stadius
 • docent John Strömberg
 • FD Jennica Thylin-Klaus
 • FD Johanna Wassholm
 • professor Holger Weiss.

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer