Redaktionsrådet

Historisk Tidskrift för Finland har ett redaktionsråd som beslutar om de allmänna riktlinjerna för utgivningen av tidskriften och om principfrågor angående tidskriftens innehåll.

Redaktionsrådet samarbetar med tidskriftens redaktion, som ansvarar för tidskriftens innehåll och sköter tidskriftens löpande ärenden

Redaktionsrådets sammansättning

Redaktionsrådet tillsätts av tidskriftens utgivare, Historiska föreningen.

Ordförande

Docent Anders Ahlbäck

Medlemmar

 • FD Julia Dahlberg
 • professor Martin Hårdstedt
 • professor Johanna Ilmakunnas
 • docent Matias Kaihovirta
 • docent Kasper Kepsu
 • docent Jani Marjanen
 • professor Henrik Meinander
 • professor Kirsi Salonen
 • docent Henrika Tandefelt
 • FD Jennica Thylin-Klaus
 • docent Ann-Catrin Östman

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer