HTF 100 år

HTF årgång 100.

Historisk Tidskrift för Finland utkom år 2015 med sin hundrade årgång.

Tidskriften firade jubileet med ett festseminarium och genom att ta i bruk ett digitalt arkiv med open access.

Utöver papperstidskriften publiceras HTF sedan 2015 fritt tillgängligt på nätet med ett års fördröjning.

Tidskriftens utgivare Historiska föreningen vill på det här sättet främja vetenskaplig öppenhet och tillgänglighet. Open Access-publiceringen skapar också möjligheter för finska historiker att presentera sin forskning för en bredare läsekrets både i och utanför Finland.

Meningen är att göra finsk historieskrivning av hög kvalitet tillgänglig och bättre känd bland annat för en nordisk publik.

Den nya digitalversionen av HTF utgår från systemet Open Journal System (OJS) som baserar sig på öppen källkod. Systemet, som i Finland upprätthålls av Vetenskapliga Samfundens Delegation, är för tillfället det mest anlitade publiceringsverktyget för vetenskaplig publicering.

OJS-verktyget omfattar hela publiceringsprocessen från erbjudandet av manuskript till den färdiga nätpublikationen och digitalarkivet. Redaktörerna och författare som publicerar sina manuskript i HTF samarbetar med hjälp av OJS-verktyget.

Digitaliseringsprojektet förverkligades med hjälp av det pris som Svenska litteratursällskapet i Finland tilldelade Historiska föreningen i samband med Runebergsdagen 2015.

Festseminariet HTF:100

HTF:s 100-årsfestseminarium med rubriken Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut? arrangerades Fredagen 11.3.2016 kl. 12.00–17.30 vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Program
 

Kl. 12.00 Arrangörernas välkomstord

 • Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen
 • Ordförande Ann-Catrin Östman, Historiska nämnden, SLS
 • Öppningsanförande av Chefredaktör Lars-Folke Landgrén (Historisk Tidskrift för Finland).

Kl. 12.30–13.20 Panel: Erfarenheter från de olika nordiska länderna – situationen just nu, utmaningar, tvistefrågor och lösningar?

 • Ordförande: Professor Peter Stadius (Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet)
 • Kari Aga Myklebost (No)
 • Hrefna Robertsdottir (Is)
 • Jonas Nordin (Sve)
 • Klaus Petersen (Scandinavian Journal of History).

Kl. 14.00 Open Science as an Instrument for Effective Research

Undervisningsråd Juha Haataja (Undervisnings- och kulturministeriet).

Turbulens eller trender – Finsk vetenskaplig publikationsverksamhet på 2010-talet

 • Publikationschef Johanna Lilja (Vetenskapliga samfundens delegation)
 • Diskussion.

15.00–16.00 Panel: Publicering på nationella språk

 • Ordförande: Docent John Strömberg
 • Ann-Catrin Östman (SLS)
 • Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja)
 • Johan Strang (CENS, Ideas in History)
 • Johanna Ilmakunnas (Sjuttonhundratal).

16.00–16.30 Avslutande diskussion

16.30–17.30 Servering

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer