Redaktörer diskuterade språk och samarbete

HTF:s huvudredaktör Johanna Wassholm deltog med andra nordiska tidskrifters representanter i ett rundabordssamtal på Nordiska historikermötet i Göteborg i början av augusti. Panelisterna och den talrika publiken diskuterade tidskrifternas nuvarande utmaningar och framtida möjligheter och betonade särskilt vikten av att publicera historievetenskap på de nationella språken. Panelen avslutades med ett gemensamt uttalande om att framöver fördjupa samarbetet mellan tidskrifterna. 

Från vänster: Niels Wium Olesen (Temp – tidsskrift for historie), Dunja Blazevic (Historisk tidsskrift, Norge), Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja), Poul Duedahl (Historisk Tidsskrift, Danmark), Susanna Erlandsson (Historisk Tidskrift, Sverige), Johanna Wassholm (Historisk Tidskrift för Finland), Wiebke Kolbe (Scandia) och Björn Lundberg (Scandia). 

Kollegialt granskad

Tidskriften följer referee-praxis.

Läs mer

Annonsera

HTF tar emot svartvita annonser av olika storlekar.

Läs mer

Beställ

Prenumerera på Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historietidskrift!

Läs mer