c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland


Historisk Tidskrift för Finland (ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. HTF utges sedan 1916 av Historiska föreningen (Finland).

HTF utkommer med fyra nummer om året. Tidskriften följer referee-praxis, vilket betyder att uppsatserna granskas av två externa experter.

Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 600 prenumeranter huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. 

Historisk Tidskrift för Finlands innehåll behandlar huvudsakligen Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1996. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.  

 

Aktuellt

7.3.2017

25.4.2017 Kvällsseminarium: Sjukdom och skönhet. Den kvinnliga kroppens kulturhistoria FÖRÄNDRING AV DATUM OCH PLATS

Historiska föreningen inbjuder till kvällsseminarium om den kvinnliga kroppens kulturhistoria »

7.3.2017

5.4.2017 Besök och föredragsafton på Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket efter renoveringen   Historiska föreningen inbjuder till »

7.3.2017

30.3.2017 Vårmöte med föredrag av Johanna Ilmakunnas "De flitiga och sysslolösa"

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 30 mars 2017 kl...

> Visa nyhetsarkivet