c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland


Historisk Tidskrift för Finland (ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. HTF utges sedan 1916 av Historiska föreningen (Finland).

HTF utkommer med fyra nummer om året. Tidskriften följer referee-praxis, vilket betyder att uppsatserna granskas av två externa experter.

Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 600 prenumeranter huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. 

Historisk Tidskrift för Finlands innehåll behandlar huvudsakligen Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1996. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.  

 

Aktuellt

27.10.2016

14.12.2016 Utställning: Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet Synvinkel: Sverige, Norge, Danmark och Island

Historiska föreningen inbjuder till utställningsbesök på Riksarkivet: Pro Finlandia – »

27.10.2016

2.12.2016 Det femte Jarl Gallén-priset: Prisutdelning och föredrag av pristagaren

Det femte Jarl Gallén-priset Historiska föreningens medlemmar hälsas välkomna till »

27.10.2016

17.11.2016 Höstmöte och föredragsafton: "Slavhandel och slaveri under svensk flagg"

Höstmöte och föredragsafton Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt »

> Visa nyhetsarkivet