c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland


Historisk Tidskrift för Finland (ISSN 0046-7596) är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. HTF utges sedan 1916 av Historiska föreningen (Finland).

HTF utkommer med fyra nummer om året. Tidskriften följer referee-praxis, vilket betyder att uppsatserna granskas av två externa experter.

Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. För närvarande har tidskriften ca 600 prenumeranter huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. 

Historisk Tidskrift för Finlands innehåll behandlar huvudsakligen Finlands och Nordens historia samt teman med anknytning till Östersjöområdet.

HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1996. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.  

 

Aktuellt

14.2.2017

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland   Historisk Tidskrift för Finland »

22.1.2017

9.2.2017 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz-pris till docent Jessica Parland-von Essen

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris Källor och moln Historievetenskapen och den »

22.1.2017

11.2.2017 Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017

11.2.2017: Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017 1917–2017: Seklet som byggde »

> Visa nyhetsarkivet